Vinařství rodina Kölbelova

V třetí generaci po dědovi Arnoštovi a otci Milošovi pokračuje František Kölbel ve vinohradnické a vinařské tradici. Miloš Kölbel začal v 90. letech vysazovat méně známé a raritní odrůdy Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Scheurebe, Kerner, Bouvierovo hrozno, Dunaj, Gamay… František Kölbel na toto pro Moravu netradiční spektrum navázal zpracováním i typičtějších odrůd z rodinných vinohradů v Kyjově (Slíny a Polámané) a nakoupených hroznů z širšího okolí. A zatímco dědečkova produkce zůstávala u několika malých demižónů pro vlastní potřebu a otcova produkce nepřesáhla pět set litrů. František Kölbel nyní vyrábí kolem 10 000 lahví a má svůj dlouhodobý plán vysazovat na nakoupených pozemcích hlavně v kyjovské trati Slíny další vinice a zvyšovat objem produkce. Jako vinař-samouk se začal vzdělávat na různých školeních, jezdit pro inspiraci do sousedního Rakouska, učit se od jiných vinařů. Technologicky je vinařství založeno na nerezových technologiích, barikových sudech a hlavně na myšlence důsledně pracovat s každou partií odděleně podle charakteru hroznů. Ve sklepě tak najdeme svěží aromatická vína vyrobená za pomoci ušlechtilých kvasinek určená k pití v mladém stavu vedle plných vín dlouhodobě ležících na kalech určených na delší archivaci až po vína slámová. Sklepní hospodářství v Čelakovského ulici vzniklo rekonstrukcí pobořeného pronajatého sklepa. Pozemek s lisovnou umožňují gravitační systém výroby.