Víno Herzán

Víno HERZÁN je vinařská firma navazující na dlouholetou rodinou tradici vinohradnictví a vinařství. Herzánovi již po generace pracují s neutuchající láskou k vínu. Cílem vinařství je tvořit co nejkvalitnější moravská vína s použitím moderní technologie a provázaností tradiční výroby.

Vypěstování co nejkvalitnějších hroznů má na starosti pan Václav Herzán – vinohradník s dlouhou rodinou vinařskou zkušeností. Kdy pan Herzán obdělává 12 ha vinic, zaměřuje se na produkci vyzrálých hroznů odrůd.

Výrobu vína pak jeho syn Ing. Marek Herzán, absolvent Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity, Zahradnickou fakultu zakončil diplomovou prací na témata moderních technologií použitých při výrobě vína. Poté Marek pomohl založit 2 soukromé vinařství, nyní je na čase aby svůj um uplatnil ve vlastním vinařství Jeho vína jsou na vinařských přehlídkách vždy vysoce hodnocena všemi milovníky vín.

Marek Herzán vkládá do výroby své srdce a vyrábí a hlídá tu nejvyšší kvalitu vín na Váš stůl, Hezránovi vlastní ARCHIVNÍ SKLEP z 15. století, kde vždy uchovávají nejlepší vína pro další generace.

www.vino-herzan.cz