Vinařské umění obohacujeme o nové poznatky a technologie. Naším cílem je posunout se z bioprodukce na biodynamickou výrobu.

Říká se tomu genius loci, což znamená nezaměnitelnost vína, které vzniká spojením stanoviště, půdy, klimatu a člověka, jenž vše opečovává.